بررسی مقایسه ای جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی
31 بازدید
محل نشر: تازه های اندیشه ش 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی