مبانی سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) با نگاه به اندیشه قرآنی علامه طباطبایی
32 بازدید
محل نشر: همایش سیره سیاسی و حکومتی پیامبر اعظم (ص)، در نشریه علوم سیاسی ش 35
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی